Ασπρόμαυρα πολυμηχανήματα  KYOCERA Α4

FS-1220MFP KYOCERA ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

105€ 

345€ 

385€ 

1.200€ 

FS-1320MFP KYOCERA ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

150€ 

350€ 

850€ 

1380€ 

FS-1325MFP ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

230€ 

ecosys_1-m2540dn.gif

400€ 

950€ 

290€ 

570€ 

1.100€ 

1.950€